Memory Park
Første monument for Volgograd sine soldater som falt i krigen i Afghanistan, ble avduket i byen, våren 1989. På steinen står det følgende: "Til soldatene som kom fra Volgograd regionen som fullførte deres tjeneste i Afghanistan i 1979 - 1989".
Mer enn 5 tusen soldater fra Volgograd deltok i kampene i Afghanistan. De var i mange av hærens avdelinger. Men alle kom ikke hjem igjen. 15 februar i 2005 ble det avduket et nytt monument til ære av deres minne. Monumentet består av 10 granitt steiner. De står i en sirkel. Det symboliserer vår hjelp til Afghanistan. Krigen varte i 10 år.
   
   
    

Hver stein symboliserer et år av krigen og på hver av steinene står navnene på de som ble drept det året. I 1979 var det 2 soldater, og i 1980 var det 18 soldater fra Volgograd som ble drept i Afghanistan. Totalt på disse 10 årene var det 147 unge soldater var Volgograd regionen som ble drept, for friheten for befolkningen.

I sentrum av denne sirkelen er det planer om å lage en skulptur av en soldat. Det skal vise at soldater også kan jobbe internasjonalt og i utlandet.
Her planlegger dem å bygge en liten kirke for å hedre minnet om de som falt i krigen i Afghanistan.

[Sign My Guestbook] [View My Guestbook]
Powered by E-Guestbooks Server.