"Lisaya Gora"

På denne høyden (kalt 140,6) kjempet 64-th Arme med fascister. Her kan du se maskin/kanonstillingene, rester av bomber og miner. Her kan du se tydelige spor om slaget ved Stalingrad. Denne plassen er ca 4 kvadratkilometer, der flere tusen russiske soldater ble drept. De var virkelige helter. 5. November 1968 ble det reist et monument som er 20 meter høyt, på toppen av fjellet. Og det står på monumentet følgende: "Vi ønsker bare fred til fremtidige generasjoner, ære til deg, vi hedre ditt minne. Du er med oss for alltid ".

I nærheten er det et minnesmerke og på minnesmerke står det følgende: "En plan for 64-th sine kamphandlinger fra 10. januar til 2. februar 1943.

Ikke langt fra monumentet kan man finne en bror `s grav der soldater fra den 64-th Arme som var med i slaget om Stalingrad ligger. Monumentet ble reist i 1973.

Et kristendom kors ble oppført på Bror`s grav får å hedre minnet om de falne krigere. De døde når de forsvarte Russland.

Man kan se små steinpyramider langs veien der russiske soldater hadde hånd til hånd kamper med fascistene.

 

[Sign My Guestbook] [View My Guestbook]
Powered by E-Guestbooks Server.